A közjegyzői eljárások általános célja a jogviták megelőzése, illetve azok békés úton történő rendezése. Míg a bíróság igazságszolgáltatási tevékenysége utólagos: a már megtörtént jogsértéseket szankcionálja, rendezi az így kialakult helyzetet, addig a közjegyző feladata, hogy lehetőleg ilyen szituációk ki se alakuljanak: a közjegyző az állam preventív, megelőző igazságszolgáltatási feladatát látja el.

Rólam


A nevem Dr. Anka Márton Tibor, jogi diplomámat 2009-ban szereztem a Szegedi Tudományegyetemen. Pályámat Közjegyzői Irodában kezdtem, 2006-ban, mint ügyviteli alkalmazott. 2011-től a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodájában dolgoztam, 2014-2019-ig, mint jogtanácsos (kamarai jogtanácsos). 2019-ben Budapest XII. 2. számú székhelyre kinevezett közjegyzőként tevékenykedtem. 2011-2013-ig tanítottam az SZTE Polgári Eljárásjogi Tanszékén. Számos cikkem jelent meg elsődlegesen a dologi jog köréből, szerzője vagyok a Hitelbiztosítékok című kötetnek. Rendszeresen tartok előadásokat.


Publikációk:

Hitelbiztosítékok (társzerzőként írt monográfia), III. és XV. fejezete, HVGORAC lap- és könyvkiadó Kft., 2016.

A földforgalmi szabályozás a tulajdonjog és a haszonélvezeti jog oldaláról (önálló monográfia), HVGORAC lap- és könyvkiadó Kft., 2021.


Szakcikkek:

Közjegyzők Közlönye

2012. évi 1. számában

A földhivatali eljárással kapcsolatban felmerült néhány problémáról

Közjegyzők Közlönye

2012. évi 4. számában

A közjegyzői végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazása

Magyar Jog

2013. évi 3. számában

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedély

Közjegyzők Közlönye

2013. évi 3. számában

Gondolatok a „Harc a zsebszerződések ellen” című tanulmány kapcsán

Közjegyzők Közlönye

2013. évi különszám

A zálogjog egyes kérdései

Szegedi Közjegyzők Közlönye

2013.

Gyakorlati tanácsok földhivatali eljáráshoz

Magyar Jog

2014. évi 3. számában

Az ingatlan-nyilvántartási közhitelesség és a megismételt hagyatéki eljárás kapcsolata

Közjegyzők Közlönye

2015. évi 2. számában

Az ingatlanra vonatkozó jog jogosultjának a halála és a kisajátítási eljárás

Magyar Jog

2015. évi 6. számában

A földforgalomi csodák csodája, a biztonsági okmány

Gazdaság és Jog

2015. évi 10. számában

Egymás ellen ható kodifikációk

(Polgári Törvénykönyv és földforgalom)

Ügyvédvilág

2016. évi 2. szám

A Biztonsági okmány – rendhagyó kísérlet egy üres halmaz kitöltésére

FORUM Acta Juridica et Politica 

2. évfolyam 2. szám

A zálogjog bejegyzésének joghatása a hitelbiztosítéki nyilvántartásban.

Közjegyzői eljárások

Title of the document

Itt megtalál minket

Kérem, adja meg kapcsolati adatait, és üzenetére válaszolunk, amilyen gyorsan csak lehet.