A közjegyzői díj a közjegyzőt a jogszabály alapján megillető hatósági díj, mely a közjegyzői hatósági szolgáltatás ellentételezéseként fizetendő.

A közjegyzői díj általában 3 részből áll: munkadíjból, költségátalányból és készkiadásokból (az utóbbi kettőt nevezik együtt költségtérítésnek is). A munkadíj általában ügyérték-alapú, mely így hivatott ellentételezni a közjegyzőnek az adott üggyel kapcsolatos helytállási kötelezettségét. Azokban az esetekben, amikor az ügyérték nem határozható meg, vagy egyébként a jogszabály így rendelkezik, a munkadíj a tevékenységre fordított idővel arányos. A költségátalány a munkadíjjal arányos, általában a munkadíj 40%-a, bizonyos esetekben a munkadíj 100%-a. Célja a készkiadásként meg nem jeleníthető költségek finanszírozása. A készkiadások a nominálisan megjelölhető közjegyzői irodai költségeket foglalják magukban (nyilvántartásokból való adatszerzés, utazás, postai szolgáltatások, archiválás stb.), készkiadás továbbá a 150 Ft/oldal mértékű leírási díj.

K özjegyzői eljárásban – lévén a polgári eljárás tárgya legtöbbször magánügy – a felhasználó fizet elve érvényesül. A közjegyző állami feladatot lát el, melyet azonban nem az állam, hanem a szolgáltatást igénybe vevő felek finanszíroznak. Igazságtalanság lenne ugyanis, hogy a szolgáltatást igénybe nem vevő adófizetők fizetnék meg azoknak az eljárásoknak a költségeit, melyet mások vesznek igénybe. Éppen ebből az elvből kifolyólag zárja ki a jogszabály általános jelleggel a költségkedvezmények igénybevételét a közjegyzői eljárásokban

A fentiekre is figyelemmel a közjegyzői díj nem a fél és a közjegyző közötti megállapodás tárgya, hanem az állami szolgáltatásnak az állam által meghatározott ellentételezése. A közjegyzői díjak mértékét 2018. szeptember 30-ig a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet [Link ››] szabályozta.

K özjegyzői díjak mértékét 2019. július 1. napjától a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet [Link ››] szabályozza. Az új jogszabályban fontos változás, hogy a 18 óra után végzett közjegyzői tevékenység esetén a díjat a közjegyző köteles megduplázni. Kérjük, hogy időpont foglalás esetén erre legyenek szívesek figyelemmel lenni.