A közjegyzői eljárások általános célja a jogviták megelőzése, illetve azok békés úton történő rendezése. Míg a bíróság igazságszolgáltatási tevékenysége utólagos: a már megtörtént jogsértéseket szankcionálja, rendezi az így kialakult helyzetet, addig a közjegyző feladata, hogy lehetőleg ilyen szituációk ki se alakuljanak: a közjegyző az állam preventív, megelőző igazságszolgáltatási feladatát látja el. Miben tudunk segíteni? A közjegyző okirata hitelességet és jogvédelmet, a közjegyző eljárása pártatlanságot és jogbiztonságot jelenít meg.
Title of the document