A nevem Dr. Anka Márton Tibor, jogi diplomámat 2009-ban szereztem a Szegedi Tudományegyetemen. Pályámat Közjegyzői Irodában kezdtem, 2006-ban, mint ügyviteli alkalmazott. 2011-tól a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodájában dolgoztam, 2014-2019-ig, mint jogtanácsos (kamarai jogtanácsos). 2019-ben Budapest XII. 2. számú székhelyre kinevezett közjegyzőként tevékenykedtem. 2011-2013-ig tanítottam az SZTE Polgári Eljárásjogi Tanszékén. Számos cikkem jelent meg elsődlegesen a dologi jog köréből, szerzője vagyok a Hitelbiztosítékok című kötetnek. Rendszeresen tartok előadásokat.

Publikációk:

Közjegyzők Közlönye 2012. évi 1. számában A földhivatali eljárással kapcsolatban felmerült néhány problémáról
Közjegyzők Közlönye 2012. évi 4. számában A közjegyzői végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazása
Magyar Jog 2013. évi 3. számában Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedély
Közjegyzők Közlönye 2013. évi 3. számában Gondolatok a „Harc a zsebszerződések ellen” című tanulmány kapcsán
Közjegyzők Közlönye 2013. évi különszám A zálogjog egyes kérdései
Szegedi Közjegyzők Közlönye 2013. Gyakorlati tanácsok földhivatali eljáráshoz
Magyar Jog 2014. évi 3. számában Az ingatlan-nyilvántartási közhitelesség és a megismételt hagyatéki eljárás kapcsolata
Közjegyzők Közlönye 2015. évi 2. számában Az ingatlanra vonatkozó jog jogosultjának a halála és a kisajátítási eljárás
Magyar Jog 2015. évi 6. számában A földforgalomi csodák csodája, a biztonsági okmány
Gazdaság és Jog 2015. évi 10. számában Egymás ellen ható kodifikációk

(Polgári Törvénykönyv és földforgalom)

Ügyvédvilág 2016. évi 2. szám A Biztonsági okmány – rendhagyó kísérlet egy üres halmaz kitöltésére
FORUM Acta Juridica et Politica IV. évfolyam 2. szám A zálogjog bejegyzésének joghatása a hitelbiztosítéki nyilvántartásban.
Hitelbiztosítékok HVG ORAC, 2016 Az elidegenítési és terhelési tilalom

A hitelbiztosítéki nyilvántartás

megjelenés alatt HVG ORAC Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának a megszerzése